Kompetanse

Senja Samdriftskontor er et autorisert regnskapskontor, godkjent av Kredittilsynet i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere §§ 6, 11 og 12. Daglig leder Gunvor Tobiassen og Aid Einarsen er autoriserte regnskapsførere i henhold til § 4 i samme lov. Dette innebærer bl.a. høgskoleutdanning i emnene finansregnskap, rettslære og skatte- og avgiftsrett. I tillegg må autoriserte regnskapsførere ta etterutdanning hvert år i de samme emnene. Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere har bestemmelser om dette.

Vi er også medlem av Regnskap Norge.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt eller les mer på disse sidene:
kredittilsynet.no
regnskapnorge.no
lovdata.no

Kontakt
Senja Samdriftskontor AS

Mefjordveien 1530
9386 Senjahopen

Telefon: 77 85 86 87

E-post:
post krøllalfa senjasamdrift.no